Mapa ump.waw.pl dla Seeing Assistant Move

Wydanie z dnia: 2024.04.26

Ważne informacje: Przeczytaj przed pobraniem

Ta strona zawiera kompilację punktów z mapy ump - prawie cała Polska - dostępnej pod internetowym adresem: http://www.ump.waw.pl dla programów Seeing Assistant Move (IOS i Android) ułatwiających orientację przestrzenną osobom z dysfunkcją wzroku.

Na skutek problemów z uruchomieniem emulatora Symbiana po reinstalacji systemu, binarne bazy dla dawnego Loadstone są dostępne w wersji archiwalnej z 2019.

Stare, binarne bazy dla dawnego Loadstone, wersja z 2019.

Zapraszam także do skorzystania z bazy stacji BTS dla Loadstone (wersja z 2019) pozyskanych z projektu Btsearch.pl

Materiał zawarty w ump, podzielony został na następujące obszary:

- województwa Polski w plikach od nazwy województwa.

- inne kraje objęte przez ump, w stopniu na ogół bardzo dalekim od kompletności - pliki zagranica nazwa kraju *.

- Cała polska - pliki cala polska *.

Podział na obszary dokonywany jest automatycznie na podstawie geograficznego położenia punktu.

Prócz podziału na obszary, zastosowano również podział na następujące kategorie punktów w obrębie każdego obszaru:

- plik * skrzyżowania - generowane automatycznie punkty przecięcia dróg lub ulic.

- plik * miasta i transport publiczny - punkty określające położenie różnych miejscowości, a w przypadku dużych miast - również dzielnic. Ponadto: transport publiczny, czyli stacje i przystanki pkp, pks, wkd i inne... To zestawienie ma w założeniu ułatwić podróżowanie, oraz ogólną orientację we wzajemnym położeniu różnych miast i dzielnic...

- plik * poi, czyli punkty zainteresowania, nie pasujące do powyższych kategorii.

- plik * adresy - dane adresowe budynków przy ulicach.

- plik * wszystko - łączy w jednym pliku wszystkie powyższe kategorie dla danego obszaru.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno obszar Polski, jak i innych krajów w Ump.waw.pl, podlega stałemu rozwojowi, stąd aktualna wersja UMP może się różnić od wersji skompilowanej dla Loadstone.

Dla zminimalizowania koniecznego transferu i zapewnienia mechanizmu kontroli poprawności pobranego pliku, wszystkie pliki zostały skompresowane do archiwów zip.

Uwagi dodatkowe:

- Adresy poi (ulica nr budynku) generowane są automatycznie, stąd przedrostek ul. przed każdą nazwą ulicy, nawet jeśli powinien być inny np. al.

- W obrębie kompilacji wszystkie punkty mają unikalny id, więc można wgrać do bazy LS kilka wybranych obszarów bez spowodowania konfliktów w identyfikacji punktu (dotyczy importu z wersji tekstowych).

- Wszystkie pliki tekstowe są przetworzone do standardu polskich liter utf8, więc można je importować do bazy Ls bez konieczności konwersji.

- o ile większość wpisów zawiera polskie znaczki, to są w ump i takie, które ich nie zawierają, jeżeli edytor danego obszaru nie wprowadził polskich liter, co się czasem zdarza - warto o tym pamiętać przy wyszukiwaniu punktu.

- w nazwach zagranicznych istnieją wpisy z obcojęzycznymi znakami diakrytycznymi, nie sprawdzałem jak zareaguje na nie program czytania ekranu.

- Id punktów będą w przyszłych wersjach kompilacji różne dlatych samych punktów, więc kompilację tekstowe najlepiej wgrywać do pustej, utworzonej na ten cel bazy ls, aby łatwo było ją w przyszłości aktualizować.

- Aby zaktualizować kompilację ump dla loadstone, najprościej usunąć zaimportowaną wcześniej bazę ump i utworzyć na jej miejsce nową.

- aby uniknąć chaosu, nie zaleca się importu części lub całości tekstowej kompilacji do używanej bazy z własnymi punktami.

Kontakt e-mail: Grzegorz Złotowicz
grzezlo@wp.pl

Bazy dla Seeing Assistant Move

Wybraną bazę pobierz i rozpakuj w komputerze do podfolderu database folderu aplikacji na Dropbox, a następnie wskaż ją w urządzeniu po uruchomieniu programu Seeing Assistant Move.

Bazy dla Seeing Assistant Move

Tekstowe bazy w formacie Loadstone dla systemu Symbian

Bazy tekstowe w formacie LSDB mogą być importowane do istniejących baz Loadstone (operacja może trwać bardzo długo).

Wybraną bazę po pobraniu i rozpakowaniu skopiuj do folderu "data/others/loadstone/importexport", a następnie wskaż ją w programie poleceniem "Importuj bazę danych".

Tekstowe bazy w formacie Loadstone dla systemu Symbian