Mapa ump.waw.pl dla Loadstone

Wydanie z dnia: 2016.08.07

Co nowego

Wydanie z czerwca 2013:

  1. Przeprowadzka strony pod nowy stały adres - gps.zlotowicz.pl
  2. Zasoby rozbudowane o binarne bazy dla programu Seeing Assistant Move
  3. Ulepszona nawigacja wewnątrz list baz, dzięki zastosowaniu nagłówków różnych poziomów.
  4. Dodany zestaw baz "ump *" będący połączeniem całej Polski i Zagranicy.
  5. Jeśli jakiś punkt z Polski nie jest przypisany do żadnego województwa - trafi do bazy "Cała Polska *" (nie ma takich punktów na czerwiec 2013). Jeśli jakiś punkt z zagranicy nie jest przypisany do żadnego kraju - trafi do "zagranica wszystkie *" (takich punktów jest około 4500 w czerwcu 2013). Wcześniej takie punkty były po prostu pomijane.
  6. Duże litery w wyświetlanych na tej stronie nazwach baz (nazwy plików pozostają nadal pisane małymi literami).

Ważne informacje: Przeczytaj przed pobraniem

Ta strona zawiera kompilację dla LS punktów z mapy ump - prawie cała Polska - dostępnej pod internetowym adresem: http://www.ump.waw.pl dla programów Loadstone GPs (Symbian) oraz Seeing Assistant Move (IOS) ułatwiających orientację przestrzenną osobom z dysfunkcją wzroku. Odwiedź www.loadstone-gps.pl - Polska strona Loadstone, albo www.loadstone-gps.com - strona domowa programu (w języku Angielskim), aby dowiedzieć się więcej o Loadstone...

Zapraszam także do skorzystania z bazy stacji BTS dla Loadstone pozyskanych z projektu Btsearch.pl

Materiał zawarty w ump, podzielony został na następujące obszary:

- województwa Polski w plikach od nazwy województwa.

- inne kraje objęte przez ump, w stopniu na ogół bardzo dalekim od kompletności - pliki zagranica nazwa kraju *.

- Cała polska - pliki cala polska *.

Podział na obszary dokonywany jest automatycznie na podstawie geograficznego położenia punktu.

Prócz podziału na obszary, zastosowano również podział na następujące kategorie punktów w obrębie każdego obszaru:

- plik * skrzyżowania - generowane automatycznie punkty przecięcia dróg lub ulic.

- plik * miasta i transport publiczny - punkty określające położenie różnych miejscowości, a w przypadku dużych miast - również dzielnic. Ponadto: transport publiczny, czyli stacje i przystanki pkp, pks, wkd i inne... To zestawienie ma w założeniu ułatwić podróżowanie, oraz ogólną orientację we wzajemnym położeniu różnych miast i dzielnic...

- plik * poi, czyli punkty zainteresowania, nie pasujące do powyższych kategorii.

- plik * adresy - dane adresowe budynków przy ulicach.

- plik * wszystko - łączy w jednym pliku wszystkie powyższe kategorie dla danego obszaru.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno obszar Polski, jak i innych krajów w Ump.waw.pl, podlega stałemu rozwojowi, stąd aktualna wersja UMP może się różnić od wersji skompilowanej dla Loadstone.

Dla zminimalizowania koniecznego transferu i zapewnienia mechanizmu kontroli poprawności pobranego pliku, wszystkie pliki zostały skompresowane do archiwów zip.

Uwagi dodatkowe:

- Adresy poi (ulica nr budynku) generowane są automatycznie, stąd przedrostek ul. przed każdą nazwą ulicy, nawet jeśli powinien być inny np. al.

- W obrębie kompilacji wszystkie punkty mają unikalny id, więc można wgrać do bazy LS kilka wybranych obszarów bez spowodowania konfliktów w identyfikacji punktu (dotyczy importu z wersji tekstowych).

- Wszystkie pliki tekstowe są przetworzone do standardu polskich liter utf8, więc można je importować do bazy Ls bez konieczności konwersji.

- o ile większość wpisów zawiera polskie znaczki, to są w ump i takie, które ich nie zawierają, jeżeli edytor danego obszaru nie wprowadził polskich liter, co się czasem zdarza - warto o tym pamiętać przy wyszukiwaniu punktu.

- w nazwach zagranicznych istnieją wpisy z obcojęzycznymi znakami diakrytycznymi, nie sprawdzałem jak zareaguje na nie program czytania ekranu.

- Id punktów będą w przyszłych wersjach kompilacji różne dlatych samych punktów, więc kompilację tekstowe najlepiej wgrywać do pustej, utworzonej na ten cel bazy ls, aby łatwo było ją w przyszłości aktualizować.

- Aby zaktualizować kompilację ump dla loadstone, najprościej usunąć zaimportowaną wcześniej bazę ump i utworzyć na jej miejsce nową.

- aby uniknąć chaosu, nie zaleca się importu części lub całości tekstowej kompilacji do używanej bazy z własnymi punktami.

Kontakt e-mail: Grzegorz Złotowicz
grzezlo@wp.pl

Binarne bazy dla Loadstone

Pobierz i rozpakuj wybraną bazę do folderu data/others/loadstone/databases w urządzeniu, a następnie wskaż ją w programie poleceniem "Otwórz bazę danych".

Binarne bazy dla Loadstone

Bazy dla Seeing Assistant Move

Wybraną bazę pobierz i rozpakuj w komputerze do podfolderu database folderu aplikacji na Dropbox, a następnie wskaż ją w urządzeniu po uruchomieniu programu Seeing Assistant Move.

Bazy dla Seeing Assistant Move

Tekstowe bazy w formacie Loadstone

Bazy tekstowe w formacie LSDB mogą być importowane do istniejących baz Loadstone (operacja może trwać bardzo długo).

Wybraną bazę po pobraniu i rozpakowaniu skopiuj do folderu "data/others/loadstone/importexport", a następnie wskaż ją w programie poleceniem "Importuj bazę danych".

Tekstowe bazy w formacie Loadstone